A A A

Środki Gaśnicze oraz Klasyfikacja Pożarów

Do samodzielnego gaszenia pożarów w „zarodku” służą tzw. podręczne środki gaśnicze do których należą: woda, piasek, gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, agregaty gaśnicze, bosaki, siekiery, łopaty, drabiny, wiadra.
 

Klasa pożarów

Rodzaj pożaru

Środek gaśniczy

Klasa A

Ciała stałe zwykle pochodzenia organicznego, przy których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, odzież, tworzywa sztuczne)

Woda, piany gaśnicze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla

Klasa B

Ciecze palne oraz substancje stałe topiące się wskutek wytworzonego ciepła (oleje, lakiery, farby, benzyna, parafina, nafta...)

Piany gaśnicze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, halony

Klasa C

Gazy (propan, butan, metan, aceton...)

Proszki gaśnicze, halony

Klasa D

Metale (magnez, tytan, sód, lit, potas, uran...)

Specjalistyczne środki gaśnicze

Klasa E

Pożary klasy A-D w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem

Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, halony